Zadzwoń do nas: 32 22 12 417
ul.Rybnicka 163, 43-180 Orzesze-Zawada Zobacz na mapie

Wypoczywaj aktywnie!

Dbasz o swoje zdrowie? Uprawiasz sport i szukasz miejsca gdzie będziesz mógł to robić bez przeszkód? Mamy coś dla Ciebie!

Lokalizacja naszego obiektu powoduje, że wszyscy chcący aktywnie spędzić swój wolny czas znajdą coś dla siebie.

Nord walking

Na wyposażeniu hotelu posiadamy zestawy kijków do nord walkingu – trasy dookoła Timberlandu do doskonała przestrzeń aby uprawiać sport tego typu.

Rowerowe szaleństwo

Wyposażenie hotelu to także rowery. Sami lubimy na nich jeździć ale chętnie udostępnimy je gościom, aby każdy z nich mógł zmierzyć się z pobliskimi trasami rowerowymi.

Przez teren gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny przebiega 5 tras rowerowych, które zostały przygotowane zgodnie z projektem Rowerem po Śląsku, opracowanym na zlecenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów:


Trasa nr 2

 • kolor znakowania: żółty
 • przebieg: Jaśkowice – Czerwionka – Malenie – Leszczyny
 • długość na terenie gminy: 7,1 km

Jest to główna trasa na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny i docelowo będzie prowadzić z Katowic przez Mikołów, Orzesze, Czerwionkę-Leszczyny, Rybnik, Racibórz do Krnova w Czechach. W obecnej chwili nie wszystkie odcinki tej trasy są oznakowane. Na obszarze gminy wiedzie od granicy Orzesza Jaśkowic brzegiem lasu pod górą Ramża do Czerwionki przez Malenie. Dalej szlak prowadzi obok stacji kolejowej w Leszczynach, gdzie warto zwrócić uwagę na rzeźbę umieszczoną w parku. Upamiętnia ona śmierć 380 więźniów obozu oświęcimskiego, którzy w styczniu 1945 roku, w czasie ewakuacji zostali rozstrzelani w pobliżu stacji kolejowej.

Trasa nr 10

 • kolor znakowania: zielony
 • przebieg: Rybnickie Błonie – Gotartowice – Szczejkowice – Żory – Pszczyna
 • długość na terenie gminy: 6,5 km

Trasa rozpoczyna się na Błoniach i prowadzi niebieskim szlakiem w kierunku południowo-wschodnim. Po przejechaniu 1,6 km na śródleśnym skrzyżowaniu znajduje się znak początku szlaku zielonego. Trasę zieloną rozpoczyna podjazd leśną drogą. Na wierzchołku wzniesienia do ścieżki dochodzą tory kolejowe linii piaskowo-węglowej. Jadąc lasem mieszanym, z przewagą sosny i świerka dojeżdża się do skrzyżowania dróg. Należy skręcić w prawo, a przed przejazdem kolejowym w lewo. Szlak prowadzi przez pewien czas równolegle do torów kolejowych leśną dróżką. Po drugiej stronie torów znajduje się jeden z najciekawszych przyrodniczo obszarów Rybnika tzw. Kencerz. Oprócz ciekawej roślinności, kwalifikującej ten obszar do objęcia ochroną, można tu także napotkać objęte ochroną: zimorodka, gąsiorka, żmiję zygzakowatą, bobra europejskiego. Opuszczamy granice Rybnika i jadąc wciąż lasem dojeżdżamy do pierwszych zabudowań Nowej Wsi, przysiółka Szczejkowic. Po krótkiej jeździe polną drogą dojeżdżamy do wyasfaltowanej ul. Wiejskiej, dalej ulicą Piaskową do ulicy Gliwickiej. Jedziemy chwilę ulicą Gliwicką, następnie skręcamy w lewo i wjeżdżamy w lasy nadleśnictwa Kobiór i wzdłuż Stawów do Żor i dalej do Pszczyny.

Trasa nr 291

 • kolor znakowania: niebieski
 • przebieg: Ornontowice – Dębieńsko Wielkie – Bełk – Palowice – Woszczyce
 • długość na terenie gminy: 12,6 km

Trasa z Ornontowic polnymi drogami dociera do Dębieńska Wielkiego – dzielnicy Czerwionki-Leszczyn, gdzie zobaczyć można kościół z początku XIX wieku, karczmę i ruiny dworku z tegoż okresu. Dalej jedziemy aleją kasztanową w kierunku południowym, wjeżdżamy w las, porastający Ramżę (325 m n.p.m.), najwyższe wzniesienie regionu. Wyjeżdżając z lasu napotykamy żółtą trasę rowerową nr 2, a następnie przejeżdżamy przez niestrzeżony przejazd kolejowy linii Rybnik – Katowice, a potem obok zabudowań gospodarczych w Bełku. Z lewej strony w pewnym oddaleniu, widoczny jest między drzewami drewniany kościółek z 1753 roku, z cennym wyposażeniem wnętrza. Dojeżdżamy do drogi Rybnik – Katowice w dzielnicy Bełk, przekraczamy ją i przez przysiółki Marynów i Lasowiska dojeżdżamy do Palowic. W Palowicach warto zobaczyć drewniany kościółek pw. św. Trójcy z 1593 r., przeniesiony tu w 1981 r. z Leszczyn. Trasa prowadzi dalej leśnymi drogami do Woszczyc, gdzie można obejrzeć XIX wieczny pałacyk neobarokowy oraz kościół. Tu szlak się kończy.

Trasa nr 301

 • kolor znakowania: czarny
 • przebieg: Leszczyny – Przegędza – Szczejkowice – Żory
 • długość na terenie gminy: 12,7 km

Trasa rozpoczyna się w pobliżu stacji kolejowej Leszczyny. Mijamy osiedle Leszczyny i jadąc skrajem lasu dojeżdżamy do Przegędzy, przecinamy ulicę Mikołowską i wjeżdżamy do większego kompleksu leśnego, stanowiącego część Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Z lasu wjeżdżamy do ładnie położonej wsi Szczejkowice. Szlak prowadzi w kierunku południowym ulicą Wiejską, dalej ulicą Piaskową i Gajową, gdzie dojeżdżamy do drogi Czerwionka – Żory. Tu skręcamy w lewo, a po 100 m w prawo, ponownie wjeżdżając w las. Wkrótce osiągamy źródełko z krystalicznie czystą wodą. Po przejechaniu ok. 300 m, spotykamy znaki zielone, towarzyszące nam aż na tzw. Gichtę. Wcześniej mijamy dwa duże, śródleśne stawy hodowlane: Garbocz i Gichtę. Jest to uroczy fragment trasy, na którym zaobserwować można ciekawe okazy ptactwa wodnego i urozmaicony drzewostan. Na przesmyku oddzielającym wspomniane stawy dochodzą znaki czerwonej trasy z Palowic do Żor. Od tego miejsca wszystkie 3 szlaki rowerowe podążają wspólnie w kierunku Gichty. Znajduje się tu 4-kondygnacyjna wieża murowana, będąca pozostałością po Hucie Waleska.

Trasa nr 305

 • kolor znakowania: czerwony
 • przebieg: Orzesze – Zazdrość – Palowice – Żory
 • długość na terenie gminy: 5,4 km

Trasa lasem z Orzesza przez Zazdrość dociera do Palowic, gdzie mijamy trasę rowerową niebieską nr 291 i dojeżdżamy do centrum wsi, w której znajduje się klasycystyczny dwór z początku XIX w., usytuowany na skraju parku, a także oficyna dworska, dawna gorzelnia oraz XIX wieczne kapliczki. Stąd udajemy się w kierunku południowo-zachodnim na ulicę Szkolną i po krótkiej jeździe osiągamy las. Po chwili napotykamy biegnące z prawej strony znaki niebieskie pieszego szlaku Początków Hutnictwa ROW, które będą nam towarzyszyć aż na Gichtę. Jedziemy między pięknie położonymi stawami łańcuchowymi obfitującymi w ptactwo wodne, a następnie dojeżdżamy do Gichty, gdzie kończy się szlak.

Więcej informacji na temat tras rowerowych dostępnych jest na stronie http://roweremprzez.pl/.

Mniej sportu, więcej atrakcji?

Polecamy także podążyć szlakiem zabytków techniki. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.slaskie.pl/szt/ .

 

Nie ma tu jeszcze komentarzy. Może zaczniesz?

Dodaj swój komentarz
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Wzrost konkurencyjności kompleksu hotelowo-gastronomicznego Timberland poprzez inwestycję w część restauracyjną.

Beneficjent: Holecki Ryszard Centrum Ogrodniczo-Przemysłowe Timberland.
Wartość całkowita: 409 959,00 PLN.
Wartość dofinansowania: 199 980,00 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.

Wirtualny spacer